لیست بازی های پشتیبانی شده توسط وبسایت

در این صفحه لیست مدهای بازی های غیراستراتژیک قرار می گیرد.
تیم استراتژیک کلاب تصمیم گرفت تا بخش مد های خودش را وسعت ببخشد و علاوه بر پوشش مد های بازی های استراتژیک پا را فراتر بگذارد و مد های بعضی بازی های محبوب و معروف غیر استراتژیک را پوشش دهد.
این بخش تازه تاسیس بوده و به زودی چندین مد قرار خواهد گرفت، لذا در این راه ما را همراهی کرده و به دوستان خود معرفی کنید و اگر مد درخواستی دارید چه استراتژیک و چه غیر استراتژیک می توانید در بخش درخواستی ها آن را ثبت کنید، ما در اولین فرصت آن را بررسی کرده و در سایت قرار خواهیم داد.‬‎

صبور باشید، لود این قسمت اندکی زمان بر است.