لیست بازی‌های پشتیبانی شده توسط وبسایت

در این صفحه لیست مدهای بازی‌های غیراستراتژیک قرار می‌گیرد.
تیم استراتژیک کلاب تصمیم گرفت تا بخش مد‌های خودش را وسعت ببخشد و علاوه بر پوشش مد‌های بازی‌های استراتژیک پا را فراتر بگذارد و مد‌های بعضی بازی‌های محبوب و معروف غیر استراتژیک را پوشش دهد.
این بخش تازه تاسیس بوده و به زودی چندین مد قرار خواهد گرفت، لذا در این راه ما را همراهی کرده و به دوستان خود معرفی کنید و اگر مد درخواستی دارید چه استراتژیک و چه غیر استراتژیک می‌توانید در بخش درخواستی‌ها آن را ثبت کنید، ما در اولین فرصت آن را بررسی کرده و در سایت قرار خواهیم داد.‬‎

صبور باشید، لود این قسمت اندکی زمان بر است.