معرفی و دانلود بازی موبایل

Paid Games

دانلود بازی موبایل Machines at War 3

درباره بازی سبک بازی: real-time strategy  تاریخ آخرین آپدیت: July 11, 2019 سازنده: Isotope 244 LLC اندروید مورد نیاز: 4.1…
Paid Games

دانلود بازی موبایل Templar Battleforce

درباره بازی سبک بازی: turn-based tactical تاریخ آخرین آپدیت: February 7, 2019 سازنده: Trese Brothers اندروید مورد نیاز: 2.3 به…
Paid Games

دانلود بازی موبایل Civilization Revolution 2

درباره بازی سبک بازی: turn-based strategy تاریخ آخرین آپدیت: December 22, 2014 سازنده: 2K, Inc اندروید مورد نیاز: 3 به…
Paid Games

دانلود بازی موبایل Bad North

درباره بازی سبک بازی: real-time strategy تاریخ آخرین آپدیت: December 20, 2019 سازنده: Raw Fury اندروید مورد نیاز: 8.0 به…
Paid Games

دانلود بازی موبایل Door Kickers

درباره بازی سبک بازی: real-time strategy تاریخ آخرین آپدیت: October 21, 2019 سازنده: KillHouse Games اندروید مورد نیاز: 4 به…
WarGame

دانلود بازی موبایل Great Conqueror: Rome

درباره بازی سبک بازی: WarGame تاریخ آخرین آپدیت: January 9, 2020 سازنده: EasyTech اندروید مورد نیاز: 4.4 به بالا قیمت…
Paid Games

دانلود بازی موبایل XCOM®: Enemy Within

درباره بازی سبک بازی: turn-based tactical تاریخ آخرین آپدیت: October 24, 2017 سازنده: 2K اندروید مورد نیاز: 4.0 به بالا…
Paid Games

دانلود بازی موبایل Rusted Warfare

درباره بازی سبک بازی: real time strategy تاریخ آخرین آپدیت: October 29, 2019 سازنده: Corroding games اندروید مورد نیاز: 2.2…
PC Ports

دانلود بازی موبایل Total War Battles: KINGDOM

درباره بازی سبک بازی: real time strategy تاریخ آخرین آپدیت: August 23, 2016 سازنده: SEGA اندروید مورد نیاز: 4.2 به…