مد بازی Hearts Of Iron IVمعرفی و دانلود مد

دانلود مد Modern Day 4 برای بازی Hearts Of Iron IV

معرفی مد

سال 2017 است، جهان در تغییر است، تروریسم، تغییرات اقلیمی‌و خیلی تغییرات دیگر که همه و همه در این دهه جدید در حال ادامه یافتن است. آیا می‌توانید ملت خود را در این دهه‌ها جدید به رونق برسانید؟ یا شما در برابر مجازات‌های سنگین کشور‌های قدرتمند از هم میپاشید؟
این مد جذاب Modern Day 4 نام دارد که به کلی بازی را تغییر می‌دهد و به جهان امروز می‌آورد، گرافیک، سرباز‌ها، تانک‌ها، نقشه و فوکوس‌ها همگی بر اساس جهان امروز تغییر یافته اند. گرافیک بازی و به خصوص جزئیات همگی ارتقا یافته به گرافیکی ترین حالت خود رسیده اند، فک کنم نیاز به توضیح اضافی نیست و عکس‌ها گویای همه چیز است!


تصاویر مد