مد بازی Hearts Of Iron IV

مد بازی Hearts Of Iron IV

دانلود مد The Coming Storm برای بازی Hearts of Iron IV

معرفی مد The Coming Storm یک سناریوی مد برای Hearts of Iron IV است که سالهای بین 1905 تا 1923…
مد بازی Hearts Of Iron IV

دانلود مد Empire برای بازی Hearts of Iron IV

معرفی مد این مد در اوایل قرن 18 ساخته شده است و شما دو جنگ بزرگ پیروزی اسپانیا و هم…
مد بازی Hearts Of Iron IV

دانلود مد Battle of Crete برای بازی Company of Heroes: Opposing Fronts

معرفی مد Battle of Crete یک مد برای کمپانی قهرمانان است که بر اساس واقعه تاریخی در طول جنگ جهانی…
مد بازی Hearts Of Iron IV

دانلود مد Cold War Mod برای بازی Hearts of Iron IV

معرفی مد جنگ سرد را در سال 1946 آغاز کنید و راه حلهای بی نظیر خود را برای بحران ایران،…
مد بازی Hearts Of Iron IV

دانلود مد The Great War Redux برای بازی Hearts of Iron IV

معرفی مد مد The Great War Redux که به تازگی منتشر شده است در تلاش با برطرف کردن نقص های…
مد بازی Hearts Of Iron IV

دانلود مد Millennium Dawn: Modern Day برای بازی Hearts of Iron IV

معرفی مد نسخه جدید این مد سرانجام منتشر شد! ورژن جدید این مد توسط سازندگان دو مد عالیه مدرن یعنی…
مد بازی Hearts Of Iron IV

دانلود مد Ottomans Downfall برای بازی Hearts of Iron IV

معرفی مد دوران بازی در زمان جنگ جهانی اول دنبال می شود، و تاریخ شروع آن 1908 خواهد بود. مدی…
مد بازی Hearts Of Iron IV

دانلود مد The Man in the High Castle برای بازی Hearts of Iron IV

معرفی مد سال 1962 است و در جنگ جهانی دوم محورهای قدرت به پیروزی رسیدند و هم اتحاد جماهیر شوروی…
مد بازی Hearts Of Iron IV

دانلود مد New World Order برای بازی Hearts Of Iron IV

معرفی مد مد New World Order بر روی رفتارهای دیپلماسی و تصمیمات کشوری تمرکز دارد. همچنین این مد باعث می شود…