مد بازی Hearts Of Iron IVمعرفی و دانلود مد

دانلود مد Total Reskin Pack برای بازی Hearts of Iron IV

معرفی مد

یک مد همه جانبه و کامل برای اسکین‌های سربازان بازی Hearts of Iron IV. تیم سازنده این مد از 9 نفر تشکیل شده است و سازندگان بر روی تاریخی بودن این مد مانور زیادی داده اند. این پک بر روی لباس سربازان تمرکز دارد.
بر اساس صفحه مد، پیشرفت تیم سازنده تا به الان به این صورت بوده است (دقت کنید لیست زیر در دست اجرا است، کشورهای دیگر نیز در این مد تغییر کرده اند، مانند انگلستان. ولی در زیر جزئیات آنها آورده نشده است):

  • Germany infantry rework, Normal (20%); Sonw (0%); Desert (80%); Weapon (90%); Moto(10%); Mech (10%); Arti (10%); Roc (10%); CAV (10%:
  • Soviet infantry rework, Normal (90%); Sonw (50%); Desert (0%); Weapon (90%); Moto (0%); Mech (50%); Arti (50%); Roc (100%); CAV (0%:
  • Japanese infantry rework, Normal (30%); Sonw (0%); Desert (0%); Weapon (60%); Moto (0%); Mech (0%); Arti (0%); Roc (0%); CAV (0%:
  • Chinese infantry rework, Normal (0%); Sonw (0%); Desert (0%); Weapon (0%); Moto (0%); Mech (0%); Arti (0%); Roc (0%); CAV (0%:

تصاویر مد