مد بازی Hearts Of Iron IVمعرفی و دانلود مد

دانلود مد Thousand Week Reich برای بازی Hearts Of Iron IV

ورژن 0.2.2 هماهنگ با ورژن 1.10.4 بازی

دانلود مد Thousand Week Reich برای بازی Hearts Of Iron IV

معرفی مد

سال 1952 است، در حالی که شبح سلطه نازی‌ها مانند یک کابوس ترسناک بر سر اروپا ایستاده است، قدرت‌های غربی به رهبری ایالات متحده و انگلستان در حال ظهور هستند تا آلمان ابرقدرت را به چالش بکشند. از زمان پیروزی در دانکرک و جنگ طولانی و پرهزینه علیه اتحاد جماهیر شوروی، به نظر می‌رسد که حکومت ظالمانه و کابوس آلمان بر اروپا از نظر امنیتی امن است، اما با پیر شدن و بیماری هیتلر، بی ثباتی و عصیان این “نظم جدید” را تهدید می‌کند و ممکن است از هم بپاشد. در همان زمان، که اروپا تغییرات اساسی داشته، با سقوط امپراتوری‌های استعماری اروپا و شکست ژاپن در برابر چین، یک قدرت آسیایی جدید یعنی جمهوری چین قرار است جای ژاپن را پر کند. خاطره جنگ در ذهن همگان همچنان زنده است اما این امنیت و صلح موقت خواهد بود و نمی‌توان آن را حفظ کرد.

Thousand Week Reich یک مد تاریخی متناوب است که س&#