مد بازی Hearts Of Iron IVمعرفی و دانلود مد

دانلود مد The Failed Revolution برای بازی Hearts Of Iron IV

هماهنگ با ورژن 1.10.1 بازی

دانلود مد The Failed Revolution برای بازی Hearts Of Iron IV

معرفی مد

The Failed Revolution یک سناریو تاریخ متناوب است که در آن آمریکا در شورش علیه انگلستان شکست خورده. نتیجه آن جهان را تحت تاثیر قرار داده است
ویژگی‌های فعلی مد شامل:
نقشه سفارشی (اخیراً دوباره کار شده)
فوکوس تری فرانسه، رویدادها، ایده‌ها
فوکوس تری، رویدادها، ایده‌ها در انگلستان
ایالات متحده فوکوس تری، رویدادها ، ایده‌ها را دارد
رویدادهای آلمان، تصمیمات، فوکوس تری
ملتهای سفارشی


تصاویر مد