مد بازی Hearts Of Iron IVمعرفی و دانلود مد

دانلود مد Die Kriegsmarine برای بازی Hearts of Iron IV

هماهنگ با نسخه جدید بازی

 معرفی مد

اگر از علاقه مندان به تاریخ جنگ جهانی باشید حتما این مد برای شما جذاب خواهد بود! مدل سرباز‌ها، کشتی‌ها، سلاح‌ها و تانک‌ها همگی تغییر کرده اند و کاملا بر اساس تاریخ ساخته و جایگزین شده اند، فک می‌کنم تغییرات مد کاملا در تصاویر مشخص باشد. تمام این تغییرات فقط و فقط مختص کشور آلمان هست و کشور‌های دیگر تغییری نکرده اند!


تصاویر مد