مد بازی Hearts Of Iron IVمعرفی و دانلود مد

دانلود مد New World Order برای بازی Hearts Of Iron IV

این مد دیگر آپدیت نمی شود

دانلود مد New World Order برای بازی Hearts Of Iron IVمعرفی مد

مد New World Order بر روی رفتارهای دیپلماسی و تصمیمات کشوری تمرکز دارد. همچنین این مد باعث می‌شود تا در زمانی که درگیر جنگ نیستید، امور کشور خود را مدیریت کنید. در حال حاضر این مد قسمت‌های مربوط به Manpower، کارخانجات و قوانین زنان در جامعه را شامل می‌شود.


تصاویر مد