آموزشراهنما و آموزش جامعمقاله

رمزها و کدهای تقلب بازی Crusader Kings 3

راهنمایی برای استفاده از بهترین رمزهای تقلب بازی

بازی Crusader Kings 3 یک عنوان گرند استراتژی (Grand Strategy) با مکانیسم‌های پیچیده و نقشه گسترده است که می‌تواند تا ساعت‌ها شما را سرگرم کند تا بتوانید بدون اینکه گذر زمان را احساس کنید، قلمروی خود را گسترش دهید. ارتش خود را تجهیز کنید، درآمد خود را افزایش دهید، یا در عوض، زمانی که هیچ‌کس به دنبال کسب اعتبار نیست، شما شکوه و احترام را دنبال کنید و بر اعتبار شخصیت خود بیفزایید. همچنین می‌توانید کسی که باعث آزار شما شده است را به صورت مخفیانه ترور کنید، یا کاملا ناگهانی با ارتش بزرگ خود به قلمروی آن شخص حمله‌ور شوید.

اگر نمی‌خواهید بازی را عادلانه و طبق قوانین پیش ببرید و می‌خواهید از راه‌های غیرمتعارف‌تری به قدرت برسید، دستورات کنسول (Console Commands) زیادی در دسترش شما قرار دارد که می‌توانید با استفاده از آن‌ها، تقریبا هر فرمان یا تغییری که می‌خواهید را در بازی بدهید و اعمال کنید. با استفاده از این کدهای تقلب، می‌توانید درآمد را مثبت کنید، اعتبار را افزایش دهید، یا از آن‌ها صرفا به عنوان ابزاری برای شخصی‌سازی کاراکتر خود استفاده کنید.

بر خلاف دیگر عناوین گرند استراتژی استودیو پارادوکس (Paradox)، برای دسترسی به دستورات کنسول بازی و استفاده از کدهای تقلب، باید بازی را در حالت اشکال‌زدایی (debug mode) راه‌اندازی کنید. همچنین لازم به ذکر است که در این مقاله، تمامی کدهای تقلب بازی که تاکنون اضافه شده‌اند در این مقاله فهرست شده و قابل استفاده است. همچنین این کدهای تقلب روی نسخه کرکی بازی نیز کار می‌کنند. شما می‌توانید بازی Crusader Kings 3 را با لینک مستقیم و رایگان از وب‌سایت استراتژیک کلاب دانلود کنید.

کدهای تقلب ‏Crusader Kings 3

در این بخش، فهرست کامل کدهای تقلب و دستوران کنسول بازی Crusader Kings 3 تا آخرین ورژن منتشر شده‌ی بازی قرار گرفته است. دقت کنید که در قسمت‌های id، باید آی‌دی شخصیت، عنوان، زمین، دین یا هر بخش دیگری که در [] ذکر شده است را وارد کنید تا اعمال شود. کافی است که نشانگر موس را روی آن دین، زمین یا شخصیت مورد نظر ببرید تا آی‌دی آن مشخص شود. این کدهای تقلب و فرمان‌های کنسولی به شرح زیر هستند:

کدها عملکرد آن‌ها
age [amount] [character id] سن شخصیت را افزایش یا کاهش می‌دهد. اگر [character id] نوشته نشود، تغییرات روی شخصیت شما اعمال می‌شود.
add_claim [title id] [character id] به شخصیت ادعا (Claim) برای عنوان موردن ظر می‌دهد. اگر [character id] نوشته نشود، تغییرات روی شخصیت شما اعمال می‌شود.
add_doctrine [doctrine id] [faith id] مکتب دینی شخصیت را افزایش یا کاهش می‌دهد. اگر [faith id] نوشته نشود، تغییرات روی دین شما اعمال می‌شود.
add_dread [amount] [character id] استرس شخصیت را افزایش یا کاهش می‌دهد. اگر [character id] نوشته نشود، تغییرات روی شخصیت شما اعمال می‌شود.
add_maa [regiment id] [character id] واحدهای Man-At-Arms مورد نظر را به شخصیت می‌دهد. اگر [character id] نوشته نشود، تغییرات روی شخصیت شما اعمال می‌شود.
add_perk [perk id] [character id] مزایا (Perk) شخصیت را افزایش می‌دهد. اگر [character id] نوشته نشود، تغییرات روی شخصیت شما اعمال می‌شود.
add_piety [amount] تقوا (piety) شخصیت را افزایش می‌دهد.
add_prestige [amount] اعتبار (prestige) شخصیت را افزایش می‌دهد.
add_realm_law [law id] [character id]

قانون مورد نظر را بر روی یک سرزمین خاص برای آن شخصیت تصویب می‌کند.

add_realm_law_skip_effects [law id] [character id] قانون مورد نظر را بر روی یک سرزمین خاص بدون عواقب برای آن شخصیت تصویب می‌کند.
add_relation [relation id] [character id] روابط (relation) را بیا شما و شخصیت دیگری افزایش می‌دهد.
add_secret [secret id] راز مورد نظر شما را به شخصیت شما اضافه می‌کند.
add_stress [amount] [character id] استرس شخصیت را افزایش یا کاهش می‌دهد. اگر [character id] نوشته نشود، تغییرات روی شخصیت شما اعمال می‌شود.
add_title_law [title id] [law id] [قانون وراثت مورد نظر] را به [عنوان مورد نظر] اضافه می‌کند.
add_trait [trait id] [character id] [صفت مورد نظر] را به [شخصیت مورد نظر] اضافه می‌کند. اگر [character id] نوشته نشود، تغییرات روی شخصیت شما اعمال می‌شود.
add_lifestyle_xp_all [amount] [character id] [مقدار مورد نظر] تجربه را به همه سبک‌های زندگی [شخصیت مورد نظر شما] اضافه می‌کند. اگر [character id] نوشته نشود، تغییرات روی شخصیت شما اعمال می‌شود.
add_diplomacy_lifestyle_xp [amount] [character id] [مقدار مورد نظر] تجربه به سبک زندگی دیپلماسی به [شخصیت مورد نظر شما] اضافه می‌کند. اگر [character id] نوشته نشود، تغییرات روی شخصیت شما اعمال می‌شود.
add_martial_lifestyle_xp [amount] [character id] [مقدار مورد نظر] تجربه به سبک زندگی رزم‌آوری به [شخصیت مورد نظر شما] اضافه می‌کند. اگر [character id] نوشته نشود، تغییرات روی شخصیت شما اعمال می‌شود.
add_stewardship_lifestyle_xp [amount] [character id] [مقدار مورد نظر] تجربه به سبک زندگی اقتصادی به [شخصیت مورد نظر شما] اضافه می‌کند. اگر [character id] نوشته نشود، تغییرات روی شخصیت شما اعمال می‌شود.
add_intrigue_lifestyle_xp [amount] [character id] [مقدار مورد نظر] تجربه به سبک زندگی دسیسه‌چینی به [شخصیت مورد نظر شما] اضافه می‌کند. اگر [character id] نوشته نشود، تغییرات روی شخصیت شما اعمال می‌شود.
add_learning_lifestyle_xp [amount] [character id] [مقدار مورد نظر] تجربه به سبک زندگی یادگیرنده‌ به [شخصیت مورد نظر شما] اضافه می‌کند. اگر [character id] نوشته نشود، تغییرات روی شخصیت شما اعمال می‌شود.
change_culture [county id] [culture id] فرهنگ [county id] مورد نظر را به [culture id] مورد نظر تغییر می‌دهد.
change_development_level [amount] [county id] [مقدار مورد نظر] توسعه (development) را به [county id] مورد نظر اضافه می‌کند
change_fervor [amount] [faith id] [مقدار مورد نظر] شوق (fervor) را به [دین مورد نظر شما] اضافه می‌کند. پیش فرض بر روی 10 قرار دارد.
change_diplomacy [amount] [character id] [مقدار مورد نظر] مهارت دیپلماسی را به [شخصیت‌ مورد نظر] اضافه می‌کند.
change_martial [amount] [character id] [مقدار مورد نظر] مهارت رزم‌آوری را به [شخصیت‌ مورد نظر] اضافه می‌کند.
change_stewardship [amount] [character id] [مقدار مورد نظر] مهارت اقتصادی را به [شخصیت‌ مورد نظر] اضافه می‌کند.
change_intrigue [amount] [character id] [مقدار مورد نظر] مهارت دسیسه‌چینی را به [شخصیت‌ مورد نظر] اضافه می‌کند.
change_learning [amount] [character id] [مقدار مورد نظر] مهارت یادگیرنده‌ را به [شخصیت‌ مورد نظر] اضافه می‌کند.
change_prowess [amount] [character id] [مقدار مورد نظر] مهارت سلحشوری را به [شخصیت‌ مورد نظر] اضافه می‌کند.
clear_character_modifiers [character id] تمام تغییرات اعمال شده بر یک شخصیت را از [شخصیت مورد نظر] حذف می‌کند.
clear_title_laws [title id] تمام قوانین وراثت عنوان را از [عنوان پادشاهی مورد نظر] حذف می‌کند.
clear_traits [character id] تمامی صفات (traits) را از [شخصیت‌ مورد نظر] حذف می‌کند.
discover_all_eras [character id] همه نوآوری‌های فرهنگی [شخصیت‌ مورد نظر] را به یک‌باره کشف می‌کند.
discover_era [era id] [‌ای‌دی دوران مورد نظر] و تمام نوآوری‌های آن را برای فرهنگ شخصیت بازیکن کشف می‌کند.
discover_fascination [character id] جذابیت کنونی فرهنگی [شخصیت مورد نظر شما] را کشف می‌کند.
discover_innovation [innovation id] [character id] [نوآوری مورد نظر] را برای فرهنگ [شخصیت مورد نظر شما] کشف می‌کند.
dynasty_prestige [amount] [dynasty id] [مقدار مورد نظر] اعتبار (prestige) را به [سلسله مورد نظر شما] اضافه می‌کند.
end_schemes همه دسیسه‌هایی که شخصیت اصلی شما را هدف قرار داده‌اند به یک‌باره خاتمه می‌یابند.
event [event id] عوامل که یک رویداد را تجریک می‌کنند را برای [رویداد مورد نظر] فعال کنید.
gain_all_dynasty_perks [character id] تمام میراث‌های یک سلسله را برای سلسله [شخصیت مورد نظر] به دست می‌آورد.
gain_all_perks [character id] تمام امتیازات یک سبک زندگی را به [شخصیت مورد نظر] می‌دهد.
give_title [title id] [character id] [عنوان مورد نظر] را به [شخصیت مورد نظر] می‌دهد.
gold [amount] [مقدار مورد نظر] طلا به شخصیت شما اضافه می‌کند.
instabuild دارایی‌ها و ساختمان‌های موجود در قلمرو شما که در حال ساخت هستند در یک روز به پایان می‌رسند.
instant_birth دوران بارداری تنها یک روز طول می‌کشد. با وارد کردن مجدد آن، می‌توانید آن را غیرفعال کنید.
join_era [era id] فرهنگ شخصیت شما [آی‌دی فرهنگ] را وارد مرحله جدید می‌کند.
kill [character id] می‌کشد [آی‌دی شخصیت مورد نظری که می‌خواهید بمیرد]
know_schemes تمام دسیسه‌هایی را که شخصیت شما را هدف قرار می‌دهند، به یک‌باره کشف می‌شوند.
merge_culture [culture id] [culture id] فرهنگ همه شهرستان‌های [آی‌دی فرهنگ مورد نظر] را به [آی‌دی فرهنگ مورد نظر شما] تغییر می‌دهد.
pregnancy [character id] [character id] زن [آِ‌ی‌دی شخصیت زن مورد نظر] را حامله می‌کند و پدر [آی‌دی شخصیت پدر] آن خواهد بود.
remove_doctrine [doctrine id] [faith id] [آی‌دی دکترین] را از [آی‌دی ایمان مورد نظر] حذف می‌کند.
remove_nick [character id] نام مستعار فعلی را از [آی‌دی شخصیت مورد نظر] حذف می‌کند.
remove_relation [relation id] [character id] [رابطه مورد نظر] بین [شخصیت مورد نظر] و [شخصیت مورد نظر دیگر] را حذف می‌کند.
remove_trait [trait id] [character id] [خصوصیت مورد نظر] بین [شخصیت مورد نظر] و [شخصیت مورد نظر دیگر] را حذف می‌کند.
set_culture [culture id] [character id] فرهنگ را به [فرهنگ مورد نظر] برای [شخصیت مورد نظر] تغییر می‌دهد.
set_dread [amount] [character id] ترس را روی [مقدار مورد نظر] برای [شخصیت مورد نظر] تنظیم می‌‌کند.
set_faith [faith id] [character id] ایمان را به [آی‌دی ایمان مورد نظر] برای [شخصیت مورد نظر] تغییر می‌دهد.
set_focus [focus id] [character id] تمرکز را روی [آی‌دی تمرکز مورد نظر] برای [شخصیت مورد نظر] تنظیم می‌کند
set_nick [nickname id] [character id] اسم متسعار به شخصیت مورد نظر شما می‌دهد.
set_sexuality [sexuality id] [character id] گرایش جنسی یک شخصیت را تغییر می‌دهد.
set_stress [amount] [character id] استرس یک شخصیت را تحت مقدار وارد شده تنظیم می‌کند.
set_diplomacy [amount] [character id] مهارت مذاکره یک شخصیت را تحت مقدار وارد شده تنظیم می‌کند.
set_martial [amount] [character id] مهارت رمز‌آوری یک شخصیت را تحت مقدار وارد شده تنظیم می‌کند.
set_stewardship [amount] [character id] مهارت اقتصادی یک شخصیت را تحت مقدار وارد شده تنظیم می‌کند.
set_intrigue [amount] [character id] مهارت دسیسه‌چینی یک شخصیت را تحت مقدار وارد شده تنظیم می‌کند.
set_learning [amount] [character id] مهارت یادگیرنده‌ی یک شخصیت را تحت مقدار وارد شده تنظیم می‌کند.
set_prowess [amount] [character id] مهارت سلحشوری یک شخصیت را تحت مقدار وارد شده تنظیم می‌کند.
yesmen تمامی شخصیت‌های هوش مصنوعی بازی هر درخواستی که بدهید را قبول می‌کنند.

آموزش وارد کردن بازی به حالت Debug

همان‌طور که گفته شد، برای استفاده از کدهای تقلب و فرمان‌های کنسولی بازی باید آن را وارد حالت اشکال‌زدایی یا Debug Mod کنید. برای اینکار در نسخه کرکی بازی، شما باید روی فایل exe که با آن بازی را راه‌اندازی می‌کنید، راست کلیک کرده و یک Shortcut از آن ایجاد کنید. اکنون باید یک فایل exe دیگر با چنین اسمی ایجاد شده باشد:

ck3.exe – Shortcut

اکنون شما باید روی این فایل Shortcut راست کلیک کرده و سپس روی گزینه Properties کلیک کنید. در صفحه‌ای که باز می‌شود، شما باید دقیقا این کلمه را -debug به آخر آدرس وارد شده در قسمت Target وارد کنید:

پس از آن، بازی را از طریق این Shortcut اجرا کنید، خواهید دید که بازی شما اکنون بر روی حالت اشکال‌زدایی یا Debug mod اجرا شده است و به راحتی می‌توانید از کدهای تقلب بازی استفاده کنید. همچنین لازم به ذکر است که دارندگان نسخه استیم و اورجینال بازی، باید روی بازی در استیم راست کلیک کرده و روی Properties کلیک کنند. پس از آن باید وارد بخش General شوند و در قسمت Set Launch Options، این خط را وارد کنند:

debug_mode-

پس از آن، بازی را از طریق استیم اجرا کنید و خواهید دید که بازی بر روی حالت اشکال‌زدایی اجرا شده است.

چگونگی باز کردن کنسول فرمان در بازی Crusader Kings 3

پس از اجرای بازی در حالت اشکال‌زدایی، اکنون باید بخش کنسول فرمان را باز کنید تا بتوانید کدهای تقلب خود را وارد کنید. برای اینکار، کافی است که روی حرف (پ) در کیبورد خود کلیک کنید. همچنین لازم به ذکر است که در کنار حرف (پ) ممکن است‌ حرف‌های (~) و (`) قرار داشته باشند که این می‌تواند برای شناسایی بهتر این حرف در کیبوردتان مفید باشد. اگر کنسول فرمان باز نشد، می‌توانید Shift+2، ALT+2+1، Shift+3 یا Shift+ALT+C را امتحان کنید.

ماد برای استفاده راحت‌تر از کدهای تقلب بازی Crusader Kings 3

وارد کردن کدهای تقلب در بازی ممکن است چندان راحت نباشد، به همین دلیل، عده‌ای از بازیکنان این بازی مادی برای آن ایجاد کرده‌اند که می‌توانید خیلی راحت‌تر و به آسانی کدهای تقلبی که می‌خواهید در بازی اعمال شود را فعال و غیرفعال کنید. نام این ماد Daddy Pika’s Cheat Menu است و شما می‌توانید آن را با لینک مستقیم از وب‌سایت ModsClub.ir دانلود و نصب کنید.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
باخبرم کن
باخبر شدن از

3 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
نمایش تمام دیدگاه ها