مد بازی Medieval II: Total Warمعرفی و دانلود مد

دانلود مد Westeros: Age of Petty Kings برای بازی Medieval II: Total War: Kingdoms

معرفی مد

مدتها قبل از ظهور والریا، وستروس بین بی شمار پادشاه خرد و فرعی تقسیم شده بود. در جنوب، پادشاهان از همه طرف در حال نقشه برای دستیابی به تخت آهنین هستند. در دورن، بیابان‌ها قرمز با خون و در شمال چهار پادشاهی برای برتری و پیروزی دست به هرکاری می‌زنند. هرج و مرج در سرزمینهای وستروس رخنه کرده است، آیا شما آن پادشاهی خواهید بود که سلسله اش تا سالها در وستروس باقی خواهد ماند یا در مدتی کوتاه نابود خواهید شد؟ تصمیم با شماست!


تصاویر مد