مد بازی Hearts Of Iron IVمعرفی و دانلود مد

دانلود مد War of the Worlds برای بازی Hearts Of Iron IV

هماهنگ با ورژن 1.9 بازی

دانلود مد War of the Worlds برای بازی Hearts Of Iron IV

معرفی مد

“ما می‌دانیم که در اوایل قرن بیستم، این جهان توسط هوش‌هایی بزرگتر از انسان و در عین حال مانند خودش، فانی از نزدیک تحت نظر قرار گرفته بود، مردم آسوده و راضی از زندگی خود در مورد کارهای کوچک خود به این طرف و آن طرف می‌رفتند. آرام و با اطمینان به زندگی خود ادامه می‌دادند اما نمی‌دانستند که این آغاز یک پایان است…

آنها نمی‌دانستند که موجوداتی بیگانه این زمین را با دیدی شووم تحت نظر گرفته اند و به آرامی‌در حال پیاده کردن نقشه‌های خود علیه ما انسان‌ها هستند. در سال سی و نهم قرن بیستم ناامیدی بزرگ به وجود آمد. اواخر ماه اکتبر بود. در این عصر خاص، 30 اکتبر، سرویس کراسلی تخمین زد که سی و دو میلیون نفر از رادیوها در حال گوش دادن بودند…”

بازی دارای 3 سناریو مختلف برای شروع است:

1936 شروع:
برای تضمین حضور مریخی‌ها، از ایالات متحده آمریکا شروع کنید و تا اکتبر 1938 به طور معمول بازی کنید. در همین حوالی است که ایونت ح