مد بازی Hearts Of Iron IVمعرفی و دانلود مد

دانلود مد Total War برای بازی Hearts of Iron IV

هماهنگ با ورژن 1.10.4 بازی

دانلود مد Total War برای بازی Hearts of Iron IV

معرفی مد

Total War تمام جنبه‌های گیم پلی بازی را به یک استاندارد پیچیده و تاریخی تبدیل کرده و تمام جنبه‌های گیم پلی از جمله واحدهای جدید و فن آوری‌های توسعه یافته دست خوش تغییر و گسترش شده اند. این مد بازی را به سطح جدیدی از استراتژی پیچیده و تاریخی جنگ جهانی دوم رسانده و هدف آن این است که بازی را پیش از پیش چالشی تر و واقع گرایانه تر کند.

در این مد مشاهده خواهید کرد که تجهیزات بسیار گران شده اند، بدین معنی که تقسیم بندی‌ها برای بازیکن ارزش بیشتری پیدا می‌کند. دیگر نمی‌بینید که آلمان در سال 1939 دارای 40 لشکر پانزر باشد، زیرا تولید بسیار ارزشمند می‌شود و منابع تأمین سوخت تولیدات برای دستیابی به یک ارتش کارآمد تقریباً ضروری است. ایده‌ها و ریسرچ تکنولوژی‌ها می‌تواند کمک بزرگی به کشور‌های نظامی‌و صنعتی کند.

جنگ جهانی دوم را می‌توان جنگ اقتصادی نامید و در این مد ارزش هر منبع در اختیار خود را احساس خواهید ª