مد بازی Mount & Blade Warbandمعرفی و دانلود مد

دانلود مد The Peloponnesian War برای بازی Mount & Blade: Warband

ورژن 2.5

دانلود مد The Peloponnesian War برای بازی Mount & Blade: Warband

معرفی مد

The Peloponnesian War یک مد برای Mount & Blade: Warband است که در یونان باستان دنبال می‌شود و جنگ‌های داخلی آنان را به تصویر کشیده است. 

ویژگی‌های جدید مد:

Weapons
Armours
Horses
Waihti’s Diplomacy
Caba`drin’s Pre-battle Orders & Deployment
Sea Battles and Travel
Sabotage
Shield Bashing
Custom Factions

فکشن‌ها:

Delian Confederacy
Thessalian City-States
Macedonia
Thracian Raiders
Peloponnesian League
Western Satrapies
Achaean League
Qart Hadasht
Samnite Federation
Megale Hellas Confederacy
Cretan City-States
Scythian Raiders
Latin League
Tursanioi Dodecapoli


تصاویر مد