مد بازی Total War: Attilaمعرفی و دانلود مد

دانلود مد Terminus Total War Imperium برای بازی Total War: Attila

معرفی مد

سال 395 میلادی، سال تغییر و تحول، امپراتوری بزرگ روم که بزرگترین امپراتوری در جهان بود یکباره فروپاشید، اکنون این حکومت بزرگ غرق در فساد و شورش است، با مرگ امپراتور، امپراتوری به نقطه شکست خود رسید و به شرق و غرب تقسیم شد. در سرزمین‌های دیگر، کسانی که با برپایی شورش در تلاش بودند که حکومت خود را بسازند در گوشه و کنار سرزمین ظاهر می‌شدند. در شمال، گوت‌ها و Teuton‌ها سعی می‌کنند پادشاهی را ایجاد کنندو در شرق هم Sabirs و the Hephthalites پیشرو هستند. در نزدیکی قلب امپراتوری قدیمی، آشفته ترین شورش‌ها همچنان در جریان هستند. کدام مسیر را انتخاب می‌کنید؟ آیا برای جنگ آماده هستید؟
ویژگی‌های کمپین جدید بازی
کمپین جدید
14 جناح جدید
مأموریت‌های تشکیل پادشاهی و امپراتوری برای تمام جناح‌های قابل بازی
صدها ژنرال و رهبران جدید
بیش از 100 واحد جدید و منحصر به فرد


تصاویر مد