مد بازی Hearts Of Iron IVمعرفی و دانلود مد

دانلود مد Star Wars – Clone Wars برای بازی Hearts of Iron IV

آپدیت 2019

دانلود مد Star Wars - Clone Wars برای بازی Hearts of Iron IV

معرفی مد

مد Star Wars – Clone Wars یک مد بسیار چذاب برای قلب‌های آهنین است که دنیای ستارگان را وارد این بازی می‌کند، ویژگی‌های این مد شامل:
– نقشه سفارشی شامل حدود 50 سیاره، هر کدام از حدود 70 استان تشکیل شده اند تا خطوط مقدم پویا را فراهم کنند.
-3 جناح اصلی از جمله جمهوری، CIS و قبیله هوت
بسیاری از سیارات قابل بازی از جمله Mandalore  Kashyyyk  Ryloth  Fondor و غیره محدود نمی‌شوند.


تصاویر مد