مد بازی Crusader Kings IIIمعرفی و دانلود مد

دانلود مد Shattered World برای بازی Crusader Kings III

هماهنگ با نسخه 1.0.3 بازی

دانلود مد Shattered World برای بازی Crusader Kings IIIمعرفی مد

Shattered World یکی از مد‌های معروف و محبوب برای نسخه دوم Crusader Kings است که اکنون این مد جذاب برای Crusader Kings III منتشر شده است، در این مد شما با استفاده از گزینه جدیدی که قبل از شروع بازی ایجاد شده می‌توانید جهان به دو حالت دوک نشین‌ها و یا پادشاهی‌ها تغییر دهید، این مد جهان تصادفی ایجاد نمی‌کند بلکه کشور‌های بزرگ رو به دو حالت ذکر شده تجزیه می‌کند.


تصاویر مد