مد بازی Crusader Kings IIمعرفی و دانلود مد

دانلود مد Rome and the Dark Ages برای بازی Crusader Kings II

معرفی مد

این مد جذاب چند سال جدید حدود سال‌های 101 به بازی اضافه می‌کند، هیچ سرباز و تغییر جدیدی به بازی اضافه نشده و تنها سال جدید به بازی اضافه شده.


تصاویر مد