مد بازی Crusader Kings II

مد بازی Crusader Kings II

دانلود مد Gesta Principum Polonorum برای بازی Crusader Kings II

معرفی مد Gesta Principum Polonorum یک مد کم حجم برای CK2 است که کاملاً بر تاریخ لهستان متمرکز است، نقشه‌های …
مد بازی Crusader Kings II

دانلود مد Crusader Finns برای بازی Crusader Kings II

معرفی مد Crusader Finns یک مد با تغییرات کلی برای Crusader Kings II است که در یک جهان پس از…
مد بازی Crusader Kings II

دانلود مد A.D. 633: Rise of Islam برای بازی Crusader Kings II

معرفی مد این مد دوره تاریخی Crusader Kings II گسترش می‌دهد، از امپراتوری ساسانیان تا اولین تهاجم خلفای اسلامی‌به آن،…
مد بازی Crusader Kings II

دانلود مد Western Europe 410-962 برای بازی Crusader Kings II

معرفی مد  Western Europe 410-962 یک مد با تغییرات کلی برای بازی Crusader Kings II است، این مد دوران تاریک…
مد بازی Crusader Kings II

دانلود مد Romance of the Three Kingdoms برای بازی Crusader Kings II

معرفی مد The Romance of the Three Kingdoms در دوره ای آشفته از سلسله‌هان دنبال می‌شود که چین توجه خود…
مد بازی Crusader Kings II

دانلود مد After The End Fan Fork برای بازی Crusader Kings II

معرفی مد After The End Fan Fork یک مد بسیار جالب است که دنیای آخرالزمان در آمریکای شمالی برای Crusader…
مد بازی Crusader Kings II

دانلود مد Warcraft برای بازی Crusader Kings II

معرفی مد Guardians of Azeroth یک مد با تغییرات کامل است که بر اساس جهان وارکرفت ساخته و منتشر شده.…
مد بازی Crusader Kings II

دانلود مد Rome and the Dark Ages برای بازی Crusader Kings II

معرفی مد این مد جذاب چند سال جدید حدود سال‌های 101 به بازی اضافه می‌کند، هیچ سرباز و تغییر جدیدی…