مد بازی Total War: Attilaمعرفی و دانلود مد

دانلود مد Rise of Mordor: The War of the Ring برای بازی Total War: Attila

این مد Campaign را به Rise of Mordor اضافه می کند

دانلود مد Rise of Mordor: The War of the Ring برای بازی Total War: Attila

معرفی مد

The War of the Ring یک ساب‌مد برای مد محبوب Rise Of Mordor است که یک کمپین به این مد اضافه می‌کند، همچنین در یک ساب‌مد جداگانه دیگر یونیت‌های جدید هم نیز اضافه می‌شود.

این مد همچنان در حال توسعه است اما تمام فکشن‌ها قابل بازی هستند. جناح‌های ویژه این مد شامل:

Angmar
Gundabad
 Moria orcs
 Arnor


تصاویر مد