مد بازی Men Of War Assault Squad 1معرفی و دانلود مد

دانلود مد Red War برای بازی Men Of War: Assault Squad 1

معرفی مد

این مد از چندین بخش تشکیل شده است که به صورت کلی به نبردهای ویتنام در سال 1979 و همچنین نبرد میان چین و ویتنام اختصاص دارد. علاوه بر اضافه شدن فکشن‌ها و سلاح‌های جدید، بسیاری نیروی جدید در بخش ادیتور بازی وجود دارند که بازیکنان می‌توانند با استفاده از آنها مراحل خود را طراحی کنند. همچنین یک بخش کمپین نیز در مد موجود است.
به صورت خلاصه اگر بخواهیم این 3 فایل را بررسی کنیم:
Red War: فایل‌های اصلی مد و به نبرد میان چین و ویتنام می‌پردازد.
Khmer Rouge: این مد در سال 1979 جریان دارد.
Vietnam People Army: یک فکشن جدید برای ادیتور بازی اضافه می‌کند.


تصاویر مد


بخش دانلود

دانلود مد