مد بازی Hearts Of Iron IVمعرفی و دانلود مد

دانلود مد Napoleonic World | Redux برای بازی Hearts of Iron IV

 معرفی مد

جهان در سال 1799
ناپلئون قدرت گرفته است و اروپا به زودی متوجه عواقب حکومت او خواهد شد. آیا شما ملت خود را به عظمت هدایت می‌کنید یا در گذر زمان نابود می‌شوید؟

ویژگی‌های عمده:
– ملت‌های جدید
– رهبران جدید برای بسیاری از این ملت‌های جدید، و همچنین پرچم مناسب.
– دریاسالارهای جدید، مارشالان، فرماندهان و سایر رهبران.
– پنج فوکوس جدید برای کشور‌های جدید از جمله پروس، فرانسه، انگلستان، سوئد و یک درخت عمومی‌برای بقیه.
– اضافه شدن بیش از 50 رویداد جدید، مانند قرارداد سوم San Illdefonso، Purchase لوئیزیانا، و سایر رویدادهای مرتبط با ملت‌ها.
– ایدئولوژی‌های جدید که برای زمان مناسب تر هستند.
– حذف تانک‌ها و هواپیما، به علت آن که سال 1799 است.

 


تصاویر مد