مد بازی Total War: Shogun 2معرفی و دانلود مد

دانلود مد Morning Sun برای بازی Total War: Shogun 2

ورژن 3.0

دانلود مد Morning Sun برای بازی Total War: Shogun 2

معرفی مد

سلسله‌های زیر قابل بازی هستند: سلسله مینگ (چین)، پادشاهی جزون (کره)، یوان خاناته (مغول)، جیورا‌های آسیایی (Jurchens / Manchu) و بسیاری کشور دیگر….

اکثر مناطق جورن، تبت و مغول جاده ای ندارند. در نتیجه جا به جا شدن زمان زیادی خواهد برد، به خصوص اگر با ارتش غیر سواره نظام باشد! از لحاظ تاریخی کره ای‌ها زمانی که نیروهای دشمن حمله می‌کردند، تمایل داشتند فرار کنند، چرا که واحدهای کره ای برای جناح غیر کره ای مبارزه نمی‌کنند. جناح‌ها و قبیله‌های دیگر بیشتر مایل به پیوستن به ارتش خارجی هستند.


تصاویر مد