مد بازی Total War: Shogun 2

مد بازی Total War: Shogun 2

دانلود مد Portuguese Faction برای بازی Total War: SHOGUN 2

معرفی مد مد Portuguese Faction فکشن پرتغال را در کمپین اصلی قابل بازی می کند و شما می توانید در قسمت…
مد بازی Total War: Shogun 2

دانلود مد All Clans Playable برای بازی Total War: SHOGUN 2

معرفی مد مد All Clans Playable تمامی فکشن ها را برای شما باز می کند و شما می توانید با فکشن…
مد بازی Total War: Shogun 2

دانلود مد Morning Sun برای بازی Total War: Shogun 2

معرفی مد سلسله های زیر قابل بازی هستند: سلسله مینگ (چین)، پادشاهی جزون (کره)، یوان خاناته (مغول)، جیورا های آسیایی (Jurchens…
مد بازی Total War: Shogun 2

دانلود مد DarthMod برای بازی Total War: Shogun 2

معرفی مد مد DarthMod بر روی بهبود هوش مصنوعی و گیم پلی بازی تمرکز دارد. این مد ویژگی های بازی را…
بستن