مد بازی Imperator Romeمعرفی و دانلود مد

دانلود مد Lord of the Rings Realms in Exile برای بازی Imperator: Rome

ورژن 0.15 ( Beta )

دانلود مد Lord of the Rings Realms in Exile برای بازی Imperator: Romeمعرفی مد

یکی از بهترین مد‌های این بازی Lord of Rings نام دارد که به تازگی منتشر شده است، داستان آن در عصر سوم (1300) تنظیم شده، درست بعد از بازگشت سائورون به دال گلدور و ظهور قلمرو آنگمار در شمال، در حالی که گوندور در اوج قدرت خود قرار دارد.


تصاویر مد