مد بازی Mount & Blade Warbandمعرفی و دانلود مد

دانلود مد Light & Darkness: Heroes of Calradia برای بازی Mount & Blade: Warband

ورژن 1.040

دانلود مد Light & Darkness: Heroes of Calradia برای بازی Mount & Blade: Warband

معرفی مد

یک قرن جنگ به کالاردیا و مردم آن آسیب زده است. شیطان باستانی از خواب بیدار شده است. ای قهرمان آیا می‌توانی این چالش هم با موفقیت رد کنی؟  شما مزدوری هستید که از کابوسهای جنگ‌های گذشته رنج می‌برید، لباس‌های درشت می‌پوشید و شمشیر آهنی را در دست دارید. ممکن است شما در این جاده مرموز و مه آلود با دوستان خوب و یا با دشمنان بد آشنا شوید.  آیا شما به دنبال قدرت هستید یا عدالت؟ مهم نیست، شما باید برخیزید. زیرا این شما هستید که آینده کالاردیا را تصمیم می‌گیرید. زیرا در این سرزمین، حرص و طمع بی رحمانه و غارت، قلبها و طبیعت مردان را بلعیده است. جنگ‌ها در بین پنج کشور سال به سال خشمگین تر می‌شوند، به طوری که هیچکدام دوباره متوجه تاریکی نمی‌شوند که دوباره به جهان خزید