مد بازی Civilization VIمعرفی و دانلود مد

دانلود مد Iran Civilization برای بازی Civilization VI

آپدیت 16Jun, 2020

دانلود مد Iran Civilization برای بازی Civilization VI

معرفی مد

Iran Civilization یکی از مدهای جالب بازی Civilization VI است که دو فرمانروای ایرانی جدید به بازی اضافه می‌کند.

اسماعیل اول

LUA: حقیقت مطلق ائمه. سایت‌های مقدس کاملاً غارت شده +2 امتیاز Era بدست می‌آورد. فرمانداران در شهرها با هر تبلیغی که دارند فشار را نسبت به دین شما افزایش می‌دهند. هنگامی‌که Reformed Church civic را باز کنید، می‌توانید از واحد منحصر به فرد قیزیلباش استفاده کنید.

LUU: قیزیلباش. واحد سواره نظام سبک منحصر به فرد که تنها با باز کردن Reformed Church civic قابل ساخت می‌شود. ممکن است یک بار Heresy را حذف کند و با هر تبلیغات اضافی هزینه‌های Heresey را حذف کند. زمانی که در مکان مقدس دشمن باشد، واحدهای دشمن را در هنگام حمله دمیج بسیار زیادی داده و آن‌ها را به عقب می‌راند.

Agenda: او که اشتباه کرد. کسانی را که پیرو دین او هستند و کسانی را که به اندازه او دین خود را تبلیغ نمی‌کنند دوست دارد. از اعتقادات دیگر و کسانی که به همسایگان خود اعلان جنگ می‌دهند متنفر است.

نادرشاه

LUA: بهشت ​​در جنگ. استفاده از اقدامات Great General، تمام واحدهای زمینی ایران را التیام می‌بخشد. فتح شهرها برای هر منطقه تخصصی