مد بازی Total War: Rome Iمعرفی و دانلود مد

دانلود مد Hegemonia City States برای بازی Rome: Total War

ورژن 0.99

دانلود مد Hegemonia City States برای بازی Rome: Total War

معرفی مد

Hegemonia City States مدی برای Total War Rome 1 است. این مد به تاریخ هلنی و جنگهای مردم هلنی از اواخر قرن ششم تا جنگهای پلوپونزی اختصاص یافته است.


تصاویر مد