مد بازی Total War: Rome I

مد بازی Total War: Rome I

دانلود مد Narnia: Total War برای بازی Rome: Total War

معرفی مد Narnia یکی از جدیدترین مد‌های منتشر شده برای Rome: Total War ورژن 1.5 است، این مد شامل 14…
مد بازی Total War: Rome I

دانلود مد Barbarian Empires برای بازی Rome: Total War

معرفی مد Barbarian Empires مدی با سابقه طولانی است، این مد در ابتدا ساب مد مد معروف روسی با نام…
مد بازی Total War: Rome I

دانلود مد Throne of Pendragon برای بازی Rome: Total War

معرفی مد Throne of Pendragon یک مد با دنیایی فانتزی برای ورژن 1.8 Barbarian Invasion بازی است. این مد راجع…
مد بازی Total War: Rome I

دانلود مد Genghis Khan برای بازی Rome: Total War

معرفی مد Genghis Khan: Total War یک مد با تغییرات کلی برای دی ال سی Barbarian Invasion است و بر…
مد بازی Total War: Rome I

دانلود مد Roma Surrectum III برای بازی Rome: Total War

معرفی مد Roma Surrectum 2 یک مد با تغییرات کلی برای Rome Total War 1.5 است که به تازگی آپدیت…
مد بازی Total War: Rome I

دانلود مد Amazing Alexander برای بازی Rome: Total War Alexander

معرفی مد باری دیگر Rome: Total War Alexander را با فکشن‌های جدید، واحدها، نقشه‌ها و بافت‌های جدید بازسازی شده تجربه…
مد بازی Total War: Rome I

دانلود مد Hegemonia City States برای بازی Rome: Total War

معرفی مد Hegemonia City States مدی برای Total War Rome 1 است. این مد به تاریخ هلنی و جنگهای مردم هلنی…
مد بازی Total War: Rome I

دانلود مد Europa Barbarorum برای بازی Rome: Total War

معرفی مد Europa Barbarorum یک مد تبدیل کلی است، که ویژگی‌های قبلی بازی را حفظ و ویژگی‌های جدید بسیاری به…
مد بازی Total War: Rome I

دانلود مد Troy برای بازی Rome: Total War

معرفی مد زمانی قبل از عصر امروز وجود داشته است، زمانی که مردان به خدایان نزدیکتر بودند، زمانی که شهرهای…