مد بازی Men Of War Assault Squad 2معرفی و دانلود مد

دانلود مد Greece at War 1940-1945 برای بازی Men of War: Assault Squad 2

معرفی مد

این مد شامل واحدهای یونانی، واحدهای ایتالیایی، واحدهای آلمانی، واحدهای بلغاری و واحدهای مشترک المنافع در همه ماموریت‌های مختلف خواهد بود. این کمپین‌ها در آغاز تا پایان جنگ جهانی دوم در یونان خواهد بود: دفاع از یونان 1940-1941، آزادی یونان، مقاومت یونان و یونانیان در خاورمیانه / اژه / ایتالیا. جنگ‌های معروف مانند: نبرد کرت، نبرد خط Metaxas و جنگ‌های گرمی‌و ایتالیایی. تمام ماموریت‌ها بر اساس حوادث واقعی است.


تصاویر مد