مد بازی Crusader Kings IIIمعرفی و دانلود مد

دانلود مد Forgotten Empires برای بازی Crusader Kings III

آپدیت 12/4/20

دانلود مد Forgotten Empires برای بازی Crusader Kings IIIمعرفی مد

مد Forgotten Empires یکی از مدهای محبوب منتشر شده برای Crusader Kings III است که 9 بوکمارک، 3 بخش و 2 خط شروع به بازی اضافه کرده است، در ساخت این مد از دو مد دیگر (Rise of Sparta
 Daughters of Ares) استفاده شده است. از جمله رهبرانی که این مد به بازی اضافه می‌کند حسن صباح رهبر اسماعیلیون در قلعه الموت است. این مد منطبق بر تاریخ نیست و خط داستانی خود را دنبال می‌کند.  رهبران موجود در این مد عبارت اند از:

Leonidas XII
Aria Hippolyta
Alexander Argead
Astyanax of Troy
Gemanicus Caesar Julii III
Hannibal Barca V
Grandmaster Hassan-i Sabbah
-Cleopatra Antonia


تصاویر مد