مد بازی Victoria IIمعرفی و دانلود مد

دانلود مد Fall of Napoleon برای بازی Victoria II

ورژن 1.1

دانلود مد Fall of Napoleon برای بازی Victoria II

معرفی مد

Fall of Napoleon یکی از جدیدترین مد‌های منتشر شده برای بازی Victoria II است. زمان بازی از آنجا آغاز می‌شود که ناپلئون بناپارت زودتر از واترلو شکست خورده و جهان به کلی تغییر کرده است، بسیاری از کشور‌ها و اتحاد‌ها شامل امپراتوری روم مقدس، پروس، عثمانی، هلند، اتریش و کلی کشور دیگر در بازی به کل تغییر کرده اند.


تصاویر مد