مد بازی Hearts Of Iron IVمعرفی و دانلود مد

دانلود مد Equestria at War: Red Typhoon برای بازی Hearts Of Iron IV

نسخه Demo

دانلود مد Equestria at War: Red Typhoon برای بازی Hearts Of Iron IV

معرفی مد

سال 1055 ALB است. دنیای دوستی و جادوگری بار دیگر در آستانه نابودی کامل است. جهان تحت سلطه 3 اتحاد بزرگ است: میثاق سوارکاری – حوزه نفوذ پیمان وتر فدراسیون سوارکاری – Equestrian Covenant – sphere of influence of the Equestrian Federation Wether Pact – Union of socialists of the North The Coalition of Flovena. سه اتحاد به طور مرتب در جنگ‌های نیابتی بی پایان با یکدیگر درگیر می‌شوند، آخرین آنها، یعنی جنگ داخلی در Equestrian Federation Wether Pact، می‌تواند تبدیل به همان چیزی شود که کل کره زمین را نابود خواهد کرد یا حداقل سیاست‌های جهانی را متزلزل خواهد کرد.


تصاویر مد