مد بازی Mount & Blade Warbandمعرفی و دانلود مد

دانلود مد Eastern Europe 905 برای بازی Mount and Blade

آپدیت 6Mar 2020

دانلود مد Eastern Europe 905 برای بازی Mount and Blade

معرفی مد

Eastern Europe 905 یک مد با تغییر جامع در بازی برای Mount and Blade است. این مد نوآوری‌ها و ویژگی‌های زیادی دارد که مورد توجه بازیکن قرار می‌گیرد. سازنده این مد نهایت تلاش خود را به کار برده که بر اساس تاریخ مد را بسازد و جزئیات تاریخی را از قلم نندازد.

فکشن‌های موجود در مد شامل:

Eastern Roman Empire
Kievan Rus
Khazar Khaganate
Bulgarian Empire
Principality of Hungary
Abbasid Caliphate


تصاویر مد