مد بازی Hearts Of Iron IVمعرفی و دانلود مد

دانلود مد Doomsday series: Zombies برای بازی Hearts Of Iron IV

ورژن 4.1 هماهنگ با ورژن 1.9.3 بازی

دانلود مد Doomsday series: Zombies برای بازی Hearts Of Iron IV

معرفی مد

Doomsday series: Zombies یک مد جذاب با حجم کم برای Hearts Of Iron IV است که چندین سناریو مختلف داراست که شامل شیوع ویروس زامبی و در مبارزه کشور‌ها با آنان تحت نام ZCOM و کلی اتفاقات و رویداد‌های دیگر که این مد را پیش از پیش خاص می‌کند.


تصاویر مد