مد بازی Total War: Rome IIمعرفی و دانلود مد

دانلود مد Cyrus The Great برای بازی Total War: Rome II

ورژن مد بسیار قدیمی می باشد در صورتی که اجرا نشد مشکل از مد است نه بازی!

معرفی مد

امپراتوری قدرتمند آشوری برای قرن‌ها شرق را غارت می‌کرد. گسترش بیشتر و به دست آوردن زمین‌های بیشتر برای خدای بزرگ آشور! اما در سال 612 قبل از میلاد، اتحاد Cyaxares the Great حکومت خود را به پایان رساند، آغاز عصر صلح و بازسازی. اما قدرتمندترین ایالت‌های شرق، مشکوک و بی اعتنا به یکدیگر بودند. جنگ دوباره دم می‌کند و یک دشمن شکست خورده می‌تواند با یک استراتژی قوی تر وارد شود. در قلب آسیا، شورش علیه امپراتوری ماد‌ها آغاز شده است. ایران تحت فرماندهی کوروش دوم به دنبال یافتن یک امپراتوری و کشتن تمام کسانی است که مخالف او هستند. این مد شما را به 553 سال قبل از میلاد، پایان دوره آهن منتقل می‌کند. این مد یک تغییرات کلی در جنگ‌ها و کمپین ایجاد کرده است. زره‌ها و سپر‌ها از اهمیت بیشتری در این مد برخوردارند. همانطور که در کمپین کنترل کردن یک امپراتوری چالش برانگیز است.

فکشن‌های موجود در این مد: The Chaldean Empire، امپراتوری &