مد بازی Total War: Rome II

مد بازی Total War: Rome II

دانلود مد Wars of the Gods برای بازی Total War: Rome II

معرفی مد این مد یک مد بزرگ با تغییرات اساسی برای بازی Total War: Rome 2 است. امکانات عبارتند از:…
مد بازی Total War: Rome II

دانلود مد New World برای بازی Total War: Rome II

معرفی مد این یک مد با تعمیرات اساسی بزرگ برای Rome 2 است که به جای تمرکز بر وقایع تاریخی،…
مد بازی Total War: Rome II

دانلود مد Haegemonia برای بازی Total War: Rome II

معرفی مد Total War Haegemonia یک مد با تغییرات اساسی برای Total War: Rome II است. این مد تجربه بازی…
مد بازی Total War: Rome II

دانلود مد Graphic Enhancement برای بازی Total War: Rome II

معرفی مد مد GEM – Graphics Enhancement یک مجموعه سایه زن جدید (GEM) و یک انژکتور جدید (GEMFX) برای بازی…
مد بازی Total War: Rome II

دانلود مد Age of Bronze برای بازی Total War: Rome II

معرفی مد وارد عصر Age of Bronze شوید! قبل از رم، قبل از سزار، قبل از قیام ایران یا اسپارت،…
مد بازی Total War: Rome II

دانلود مد Divide et Impera برای بازی Total War: Rome II

معرفی مد Divide et Impera یک مد کامل و عالی برای Total War Rome 2 است که برنده بهترین مد…
مد بازی Total War: Rome II

دانلود مد Viking Age برای بازی Total War: Rome II

معرفی مد این مد شما را به دنیای قرن هشتم که به عصر وایکینگ‌ها نیز معروف است وارد می‌کند. در…
مد بازی Total War: Rome II

دانلود مد Radious برای بازی Total War: Rome II

معرفی مد Radious یک سری مد برای بازی‌های Total War است که تقریبا تمام بخش‌های بازی را تغییر داده است.…
مد بازی Total War: Rome II

دانلود مد Constantine: Rise of Christianity برای بازی Total War: Rome II

معرفی مد سال 311 بعد از میلاد است، امپراتوری روم در آشفتگی به سر می‌برد و به چهار قسمت تقسیم…