مد بازی Hearts Of Iron IVمعرفی و دانلود مد

دانلود مد Cold War Mod برای بازی Hearts of Iron IV

ورژن 0.1 هماهنگ با اخرین ورژن بازی (1.9)

دانلود مد Cold War Mod برای بازی Hearts of Iron IVمعرفی مد

جنگ سرد را در سال 1946 آغاز کنید و راه حلهای بی نظیر خود را برای بحران ایران، بحران تنگه ترکیه و بسیاری از وقایع تاریخی دیگر بیابید.

ویژگی‌های این مد شامل:

گسترش کمونیسم به سایر کشورها – ایجاد بلوک شرقی در اروپا و حمایت از کمونیست‌های چین برای جلال کمونیسم.

مکانیک بی نظیر شورای امنیت سازمان ملل – به عنوان عضوی دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد بازی کنید، مطابق میل خود جهان را شکل دهید ، پشتیبانی را برای تصویب قطعنامه‌ها جمع کنید یا قطعنامه‌هایی را که می‌تواند به منافع شما آسیب برساند، جمع کنید، از قدرت حق وتو برای متوقف کردن کسانی که شما را به چالش می‌کشند استفاده کنید.

مکانیک کمک‌های بیگانه منحصر به فرد – به شما امکان می‌دهد کمک‌های اقتصادی ارائه دهید و ایدئولوژی خود را با برنامه مارشال یا برنامه‌های کمکی کماکان پیش ببرید.

قلمرو خود را به دست بیاورید –  جهانیان را متقاعد کنید که شم