مد بازی Victoria IIمعرفی و دانلود مد

دانلود مد Cold War Enhancement برای بازی Victoria II

ورژن 1.10

دانلود مد Cold War Enhancement برای بازی Victoria II

معرفی مد

Cold War Enhancement یکی از جامع ترین و فعال ترین مد برای بازی Victoria II است که بازی را وارد دوران جنگ سرد و فراتر از آن می‌کند. این حالت نهایی جنگ سرد با مجموعه ای از ویژگی‌های خاص مانند بلوک‌های ایدئولوژیک، مؤسسات بین المللی پویا و زنجیره‌های استعمار برای شبیه سازی دقیق جنگ جهانی و جنگ پس از جنگ سرد است. پیشنهاد می‌کنم این مد را حتما تجربه کنید.


تصاویر مد