مد بازی Mount & Blade Warbandمعرفی و دانلود مد

دانلود مد Calradia: Imperial Age برای بازی Mount and Blade

دانلود مد Calradia: Imperial Age برای بازی Mount and Blade

معرفی مد

Calradia پیشرفت کرده و به عصر تفنگ و ربات رسیده است، جناح‌های بازی همه پیشرفت کرده اند و هر کدام دارای ویژگی خاصی هستند. با تفنگداران جسور و سربازان نارنجک اندازه قدرتمند تحت فرمان خود ملت‌های مدرن calradia تحت خدمت خود در بیاورید و سفر خود را به عنوان امپراتور در این جهان آغاز کنید.


تصاویر مد