مد بازی Total War: Rome Iمعرفی و دانلود مد

دانلود مد Bronze Age برای بازی Rome: Total War

ورژن 1.6

دانلود مد Bronze Age برای بازی Rome: Total War

معرفی مد

تاریخ تمدنهای بزرگ دوران برنز را که بیشترین شکوفایی را داشته اند را تا زمان حملات فاجعه بار قبایل بربر که باعث نابودی آنان شد را دنبال کنید. به بازیکن این فرصت داده می‌شود تا مسیر تاریخ جهان را تغییر دهد تا یکی از 17 کشور قابل بازی را هدایت کند. حمله ای از قبایل بربر به قدرت‌های بزرگ مانند فرعون مصر، هیتیت تابارنا، مایکن واناکت و دیگران. باعث به چالش کشیده شدن آنان شده است، در جنگ به شهرت و ثروت دست یابید و یک نظم جدید جهانی ایجاد کنید.


تصاویر مد