مد بازی Total War: Attilaمعرفی و دانلود مد

دانلود مد 642 Dark Ages برای بازی Total War: Attila

آپدیت 5 Feb سال 2021

دانلود مد 642 Dark Ages برای بازی Total War: Attila

معرفی مد

تمام دنیا در بحران است. اعراب بر فلسطین، سوریه، مصر و بین النهرین غلبه کرده و تا ارتفاعات فارس پیشروی کردند. شروع نبردی عظیم در آنجا قریب الوقوع است. امپراتوری بیزانس، به رهبری کودک امپراتور 12 ساله کنستانس دوم، در آستانه یک فاجعه است. قبایل در حال تبدیل شدن به طغیان در سراسر آفریقا هستند. آوارها در بالکان و در ایتالیا لانگوباردها برای انتقام خشمگین هستند. همچنین قبایل ترک امپراتوری را تهدید می‌کنند. پارسیان همچنین در جنگ دو جبهه ای به سر می‌برند و مناطقی را در شمال به G toktürk Khaganate از دست داده اند. پس از مرگ پادشاه داگوبرت، امپراتوری فرانکونی به 3 قلمرو متحد تقسیم شد، دو مورد توسط کودکان اداره می‌شوند. اسلاوی‌ها اولین قلمرو خود را به نام Sámová Riše تشکیل می‌دهند و تورینگ‌ها شورشی هستند. در انگلیس همه طبق معمول با همه می‌جنگند.

ویژگی‌های بازی شامل:

– تا 42 جناح قابل بازی
– اسلام، دین بالتیک، کیش‌های تاریک
– جنگ‌های کاستوم قابل بازی هستند
– تنوع فکشن‌ها