تیم Knights Of Deliverance

پرچم

درباره تیم

 

اعضا

Dark Wolf

Dark Wolf

Leader

سبک بازی: دفاع مستحکم و ضربه کلس مورد علاقه:Footman

Dark Wolf

Leader

Black Processor

Black Processor

Soldier

سبک بازی:ضربه و فرار کلس مورد علاقه: Crossbowman و Cavalry

Black Processor

Soldier

SMZH

SMZH

Soldier

سبک بازی: سریع و خشن کلس مورد علاقه: Footman و Cavalry

SMZH

Soldier

Kuzuki

Kuzuki

Soldier

سبک بازی:ایستادگی و جنگ کلس مورد علاقه:Footman و Cavalry

Kuzuki

Soldier

Amir

Amir

Soldier

سبک بازی:مقاومت و ضربه سرعتی کلس مورد علاقه:Footman و Cavalry

Amir

Soldier

افتخارات

  • 🥇 کسب مقام اول در فصل ۱ مسابقات

تاریخچه

یک نظر