مد بازی Hearts Of Iron IVمعرفی و دانلود مد

دانلود مد World War 2 Simulation برای بازی Hearts Of Iron IV

معرفی مد

اگر شما از علاقه مندان به بخش تاریخی جنگ جهانی دوم هستید و می‌خواهید که در پایان هر نبرد توضیحات بیشتری به شما ارائه شود که در توضیح به کوچکترین جزئیات هم دقت شده باشد؟ باید بگویم که این همان مدی است که شما به دنبالش هستید!
هدف اصلی مد دقت به جزئیات و واقعی کردن نبرد‌ها و در اصل خود بازی است، در این مد هر چیزی بر روی شما تاثیر خواهد گذاشت، به طوری که در زمستان باید برای سربازان خود کت گرم بسازید تا آنها بتوانند بهتر بجنگند و در اثر سرما کشته نشوند!
– افزایش شهرهای تاریخی و نمایندگان مجلس هر کشور برای استراتژیک حمله و دفاعی!

– جنبش‌های تاریخی، آذوقه و مشکلات طبیعی. باید برنامه حملات خود را بر این اساس بچینید!

– به روز شدن بخش فوکوس‌ها در بازی برای انتخاب‌های بیشتر!