مد بازی Men Of War Assault Squad 2معرفی و دانلود مد

دانلود مد Red Frog برای بازی Men of War: Assault Squad 2

لینک اصلاح شد

دانلود مد Red Frog برای بازی Men of War: Assault Squad 2معرفی مد

مد Red Frog بر واقعیت تمرکز دارد.
وسایل و کشورهای مد براساس تجهیزات سال 1990 ساخته شده اند. اکثر وسایل و کشورهای مد از بازی Wargame Red Dragon گرفته شده است. مد دارای 18 کشور است:
USA,UK,France,West German,Japan,Sweden,South Korea,Isreal در جناح آبی
USSR,China,East German,North Korea در جناح قرمز
دیگر کشورها: Yugoslavia,Denmark,Norway,ANZAC,Canada,Czech
در حال حاضر بیش از 500 وسیله نقلیه جدید در مد وجود دارد.


تصاویر مد