مد بازی Mount & Blade Napoleonic Warsمعرفی و دانلود مد

دانلود مد Whigs and Tories برای بازی Mount & Blade: Napoleonic Wars

آخرین ورژن منتشر شده

دانلود مد Whigs and Tories برای بازی Mount & Blade: Napoleonic Wars

معرفی مد

Whigs and Tories یک مد برای Napoleonic Wars است که در دوران انقلاب آمریکا دنبال می‌شود، در این مد چندین مدل، بافت، نقشه و کلی ویژگی‌های جدید گنجانده شده که بازی را پیش از پیش جذاب تر کرده است.


تصاویر مد