مد بازی Battle for Middle-earth Iمعرفی و دانلود مد

دانلود مد Victoria Universalis برای بازی Victoria II

ورژن 0.41

دانلود مد Victoria Universalis برای بازی Victoria II

معرفی مد

این مد کمک می‌کند که بازیکن یک کنترل کامل بر روی کشور و جمعیت خود داشته باشد. بیشتر رویدادهای تصادفی از بین رفته اند، در عوض با تصمیمات قابل استفاده مجدد جایگزین شده اند. این تصمیمات می‌تواند اهداف سطح کشور، ایالت یا استان را تحت تأثیر قرار دهد. شما انتخاب می‌کنید که تصمیمات را با سیستم جدید استان‌ها چگونه باشد. همچنین محبوبیت و عدم محبوبیت استان‌های بازی را کنترل می‌کنید.


تصاویر مد