مد بازی Total War: WARHAMMER IIمعرفی و دانلود مد

دانلود مد Vampire Core Factions Extended برای بازی Total War: WARHAMMER II

آپدیت 26 Apr سال 2021

دانلود مد Vampire Core Factions Extended برای بازی Total War: WARHAMMER II

معرفی مد

مد Vampire Core Factions Extended قصد دارد با استفاده از همان محتوای درون بازی فکشن‌های ولاد، مانفرد، والاچ‌هارکون و‌هاینریش کملر را گسترش دهد. برای مثال، قرض گرفتن لژیون در موجودات طیفی تخصص خواهد داشت. ولاد به هنگ‌های مورتال دسترسی خواهد داشت، مانفرد دارای طیف گسترده‌ای از موجودات اسکلتی و خون آشام‌ها برای انتخاب خواهد بود، والاچ‌هارکون برای فرماندهی یک هنگ اژدهای خونی گسترده داده شده و کلی تغییر دیگر که همه در این مد اعمال شده اند.

اطلاعات بیشتر


تصاویر مد