مد بازی Star Wars: Empire at Warمعرفی و دانلود مد

دانلود مد Thrawn’s Revenge برای بازی Star Wars: Empire at War: Forces of Corruption

ورژن 3.0

دانلود مد Thrawn's Revenge برای بازی Star Wars: Empire at War: Forces of Corruptionمعرفی مد

Thrawn’s Revenge یک مد با تغییراتی در مقیاس بزرگ برای Empire at War: Force of Cupuption است که اولین بار در سال 2018 منتشر شد. این رویدادهای مد شامل وقایع جنگ داخلی کهکشانی پس از مرگ پالپاتین در اندور، تا زمان امضای پیمان پالئون-گاوریسوم است. پیشنهاد می‌کنم حتما این مد را تجربه کنید.


تصاویر مد