مد بازی Men Of War Assault Squad 2معرفی و دانلود مد

دانلود مد The Rising Sun برای بازی Men of War: Assault Squad 2

معرفی مد

این مد تغییرات زیادی را برای کشور ژاپن در بازی پدید می‌آورد. نیروهای جدید، اسکین‌های جدید و همچنین یک بخش داستانی کامل. همچنین فکشن‌های جدید نیز به بازی اضافه شده است.
فکشن‌های متحدین:
・Manchukuo
・Wang Jingwei regime
・Indian National Army
فکشن‌های متفقین:
・Kuomintang&Mao Zedong C.P.Army
・Mongolian People’s Republic
・British Colony Army
・Netherlands
در حال حاضر مد در مرحله تست به سر می‌برد و دارای 6 مرحله آفلاین است.


تصاویر مد